Условия за ползване

Blogalizator.com е собственост и проект на Бойко Николов, докато юридически се обслужва от Николов Медия ЕООД е ЕИК 204254496. В настоящите „Условия за ползване“ blogalizator.com ще бъде наричан за краткост САЙТА, Николов Медия ЕООД ще бъде наричано за краткост ДРУЖЕСТВОТО, всеки който достъпва до URL blogalizator.com чрез компютър или мобилно устройство ще бъде наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, всеки който публикува тематично съдържание на база предоставените категории в сайта ще бъде наричан АВТОР.

САЙТА има право да променя настоящите „Условия за ползване“ без да счита за необходимо да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Домейн и URL – домейн е името на САЙТА т.е. blogalizator / URL е адреса на САЙТА т.е. www.blogalizator.com
Хостинг – това е Интернет мястото, където е разположен САЙТА.
Лого – графично или текстово изобразяване на името на САЙТА.
Мултимедийно съдържание -това са изображения, чертежи, снимки, анимации и видео.
Хипервръзка – това е URL, който не е свързан с домейн името на САЙТА. Например: www.друг-домейн.com/нещо-си.
Бисквитки – бисквитка е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
Уеб сървър – приложна програма, която позволява на даден компютър да предоставя информация на други компютри, под формата на страници с текстово или мултимедийно съдържание.
Интернет браузър – Интернет браузър е приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси в Интернет.
Администратор на сайта – човек, който се грижи за ежедневното правилно и безпроблемнно функциониране на САЙТА.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Домейн името и логото са собственост на ДРУЖЕСТВОТО. Всеки нерагламентиран опит за изменяне на тяхната цялост се счита за нарушаване на патентните права на интелектуалната собственост и ДРУЖЕСТВОТО ще предприеме действия по тяхната защита и предоставяне на пълна информация към компетентните органи в Република България относно физическите нарушителите.
2. Текстовете в САЙТА са авторски и винаги под всеки текст се упоменава техният автор. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има пълното право да споделя или разпространява текстовете в САЙТА, след коректно цитиране на източника. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да възпроизвежда, променя или модифицира съдържанието на текстовете в САЙТА, тъй като тези текстове са предмет на авторско право и ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи всички последици от нарушаването им според Закон за авторското право и сходните му права.
3. Мултимедийното съдържание в САЙТА е собственост на САЙТА или на АВТОРА на съдържание. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има пълното право да споделя или разпространява това мултимедийно съдържание в САЙТА, след коректно цитиране на източника.
4. Ако мултимедийното съдържание не е собственост на САЙТА или на АВТОРА, то САЙТА или АВТОРА коректно цитират неговият източник.
5. Коментарите в САЙТА са разрешени. ПОТРЕБИТЕЛ, който иска да направи коментар под конкретно избран от него текст, може да го направи с един от изброените начина:
– Facebook профил;
– WordPress профил.
6. ДРУЖЕСТВОТО е регистриран администратор на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Република България и има право да събира и архивира подобна информация, съгласно издадено разрешително и приети инструкции.
7. САЙТА не носи каквато и да е отговорност, относно изразеното мнение под формата на коментар, или каквато и да е отговорност за съдържанието на коментара.
8. САЙТА не толерира и не позволява публикуването на коментари имащи порнографски характер, или приканващи към извършването на престъпление. Тези коментари се архивират на сървъра на САЙТА и се предоставят незабавно на компетентните разследващи и съдебни органи на Република България.
9. САЙТА не толерира омразен език т.е. омраза към религия, пол, сексуална ориентация, социален статус. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или АВТОРИТЕ направили такива коментари ще бъдат писмено предупреждавани по електронна поща или чрез директен отговор под коментара на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При повторно нарушаване на т.9 от „Общи условия за ползване“, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или АВТОРИТЕ ще бъдат с блокиран достъп до САЙТА.
10. САЙТА и ДРУЖЕСТВОТО не носят никаква отговорност за вреди и последици, настъпили след достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ или АВТОРА към САЙТА.
11. Информацията в САЙТА е представена във вид без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел и безопасност от компютърни вируси или други заплахи, за което САЙТА не носи отговорност.
12. САЙТА не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които САЙТА има хипервръзки.

БИСКВИТКИ

13. HTTP бисквитка. HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ са изобретени от Лу Монтули, бивш служител на Нетскейп Комюникешънс. Тази информация е предоставена от Wikipedia
14. Предназначение. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт. Тази информация е предоставена от Wikipedia
15. Защо използваме “бисквитки” в уеб сайт на Николов Медия ЕООД? За да функционира правилно сайта, за нас е необходимо да събираме конкретна информация от трети страни – Google. Ето защо трябва да се съобразим с тяхната декларация за поверителност и да ви запознаем с нея, която гласи:
“Ние и партньорите ни ползваме различни технологии, за да събираме и съхраняваме информация, когато посетите услуга на Google, и това може да включва използването на „бисквитки“ или подобни технологии за идентифициране на браузъра или устройството ви. Също така използваме тези технологии да събираме и съхраняваме информация, когато взаимодействате с услуги, които предлагаме на партньорите си, например рекламни услуги или функции на Google, които може да се показват на други сайтове. Продуктът ни Google Анализ помага на фирми и собственици на сайтове да анализират трафика към уебсайтовете и приложенията си. Когато се използва заедно с наши рекламни услуги, като например употребяващите „бисквитката“ на DoubleClick, информацията от Google Анализ се свързва с информация за посещенията на редица сайтове, като това се прави от клиента на Google Анализ или от Google посредством технология на Google.” Тази информация е предоставена от Google
16. Как използва Google събраната информация? Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме, подобряваме и да разработваме нови. Ползваме тази информация и за защита на Google и потребителите си. Също така използваме тази информация, за предлагане на персонално съдържание. Тази информация е предоставена от Google
17. Прозрачност и право на избор за използването на “бисквитки” – даден браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“. Потребителят обикновено може да избере настройка.

Microsoft Internet Explorer
– Tools > Internet Options > Privacy Tab
– Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced…)

Mozilla
– Tools > Cookie Manager ИЛИ
– Edit > Preferences > Privacy & Security
– Задайте опции в точка Cookies
– Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow
– Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират

Opera
– > Settings > Preferences… ИЛИ
– Ctrl+F12
– Advanced > Cookies
– Accept cookies – използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.
– Accept only cookies from the site I visit – позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.
– Never accept cookies – забранено използването на бисквитки.
– Delete new cookies when exiting Opera – изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.
– Ask me before accepting cookies – браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.
– Manage Cookies – организиране на бисквитките.

Google Chrome
– Опции > Разширени настройки
– Поверителност > Настройки на съдържанието > “Бисквитки”
– Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) – стойността е зададена по подразбиране.
– Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.
– Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.
– Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни – да/не
– „Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си – да/не
Тази информация е предоставена от Wikipedia

РЕКЛАМА

18. САЙТА публикува реклама.
19. Рекламата в сайта е:
– текстова реклама;
– банер реклама;
– анимирана реклама (gif)
20. Приходите от реклама са за САЙТА и ДРУЖЕСТВОТО, освен ако няма допълнителна уговорка с АВТОР в сайта.
21. Каналите за реклама в САЙТА са:
– трети лица – частни юридически лица, заплатили конкретно за тази услуга;
– трети лица – частни юридически лица, доставчици на HTML или JavaScript рекламен код за интегриране в САЙТА.
22. (доп. на 15.12.2016) В САЙТА е забранено публикуването на всякакъв вид политическа реклама, порнографска реклама, реклама приканваща към извършване на престъпление или насилие, реклама дискриминираща по расов, полов, политически, религиозен или етнически принцип.

РЕГИСТРАЦИЯ НА АВТОР

23. (доп. на 15.12.2016) Регистрирането на нов потребител става на адрес http://blogalizator.com/wp-login.php?action=register или от надпис Sigm in / Join в горното топ меню на САЙТА.
24. (доп. на 15.12.2016) Въвежда се потребителско име с латински букви. Потребителското име задължително трябва да бъде свързано с истинските имена на потребителя, разделени с тире. Пример: Иван Иванов, потребителско име ivan-ivanov. Ако има дублиране на потребителските имена и системата не ви позволява за се регистрирате, добавете две допълнителни цифри към регистрацията. Пример: ivan-ivanov77
25. Въвеждането на електронна поща при регистрация е задължително.
26. След регистрация, САЙТА изпраща електронно съобщение до предоставената от АВТОРА електронна поща, което той трябва да потвърди с натискане на изпратената връзка в съобщението. АВТОРА генерира парола за новият си потребителски профил в САЙТА, чрез активиране на тази връзка.

ПРАВИЛА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА АВТОР

27. Потребителското име на АВТОРА по т.23 трябва да бъде свързано с неговото истинско име, разделено с тире, или производна на него, ако то е вече заето.
28. Паролата на АВТОРА трябва да бъде най-малко 12 символа. Използването на големи и малки букви, цифри и символи като ! “ ? $ % ^ & ) ще я направят по-сигурна.
29. В профила си, АВТОРА попълва име и презиме (истинските имена на АВТОРА), адреси на интернет страница (ако има) и Google+ профил (ако има), и задължително биографична справка.
30. АВТОР, който не е спазил условията по т.27, т.28 и т.29 не се активира, докато не коригира правилно информацията.

ПРАВИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТ

31. Всеки авторски текст трябва да има заглавие.
32. В заглавието трябва задължително да присъства ключовата дума, по която АВТОРА би желал да индексира в търсачките своята публикация.
33. Ключовата дума трябва да присъства в изграждането на постоянната връзка на текста.
34. Постоянната връзка на всеки текст, трябва да бъде с латински букви.

Пример: Ще пишете за BMW. Ключов израз: bmw проблеми, Заглавие: Най-често срещаните BMW проблеми, Постоянна връзка: http://blogalizator.com/bwm-problemi

35. (нов от 15.12.2016) Всеки текст трябва да бъде авторски написан и да не е копиран. Всеки текст трябва да е грамотно, правописно и пунктуационно написан.
36. (нов от 15.12.2016) Всеки текст се проверява за неговата уникалност в Интернет от САЙТА преди да бъде публикуван в САЙТА от инструмента Advego Plagiatus
37. Ако един текст е с дублирано в Интернет съдържание, САЙТА не го публикува и уведомява АВТОРА да го коригира. След корекция, ако текста е с уникално съдържание – САЙТА публикува текста.
38. (доп. на 15.12.2016) Всеки авторски текст трябва да бъде минимум между 350-370 думи. Текстове с по-малко думи не се публикуват и се уведомява АВТОРА за неговата корекция. След успешна корекция – САЙТА публикува текста.
39. (доп. на 15.12.2016) Във всеки авторски текст със съдържание 350-370 думи е позволен един dofollow линк, текст с дължина над 600 думи са позволени два dofollow линка. Всеки линк трябва да съдържа задължително title в кода си. Повече от два dofollow линка не са позволени.
39.1 DoFollow Линк #1 трябва да е свързан с темата и съдържанието на текста и той трябва да води към страницата на рекламираният бизнес.
39.2 DoFollow Линк #2 трябва да е свързан с тематиката и съдържанието на текста, но той не трябва да води към страницата на рекламираният бизнес, а към друга страница.
39.3 Ако линковете не отговарят на условията по т. 39, т. 39.1, т. и 39.2 се уведомява АВТОРА да коригира пропуска. След успешна корекция – САЙТА публикува текста.
40. Позволено е публикуването на трети линк, който задължително трябва да води към вече публикувано съдържание в САЙТА.
41. Дълги изречения (повече от 20 думи) са позволени в статия, но те трябва да представляват едва до 20% от всичките изречения в статията на АВТОРА.
42. Снимки и видео се разрешени да бъдат публикувани, но САЙТА задължително ги коригира ако не са спазени следните условия:
43.1 Условия за наименование на снимка:
(доп. на 15.12.2016) наименованието на снимката трябва да бъде същото като заглавието на публикацията, но изписано с латински букви.

Пример: ако заглавието на статията е „Най-често срещаните BMW проблеми“, заглавието на снимката трябва да бъде съответно – nai-chesto-sreshtanite-bmw-problemi.jpg

43.2 Обем и размери на снимки са както следва:
(доп. на 15.12.2016) обем но по-голям от 100 Kb
(доп. на 15.12.2016) размер не по-голям от 800 px
44. Ако една снимка не е подходяща, САЙТА избира друга такава и я публикува в авторският текст, без да уведомява АВТОРА за това.
45. (доп. на 15.12.2016) АВТОРА е длъжен да споделя неговите авторски статии в две от следните три социалните мрежи – Facebook, Twitter или Google+ до 48 часа, след публикуването й в САЙТ. Ако автора не сподели в две от изброените три социални мрежи статията, му се отнема правота на dofollow връзки и те стават nofollow.
46. САЙТА споделя всяка една статия в социалните си профили, както и в други социални профили, нямащи нищо общо със САЙТА.

Настоящите условия за ползване са изготвени на 11.06.2016 г. от ДРУЖЕСТВОТО.
Настоящите условия за ползване бяха допълнени и коригирани на 26.09.2016 г.; 26.10.2016 г. 09.11.2016 г., 13.11.2016 г.; 15.12.2016 г.