Как по-лесно да научим английски със сугестопедия

0
1749
views
Научи английски език със Suggestopediaenglish.com

Възможността да се научаваме да говорим на чужди езици е част от уникалните способности на човека.

Това ни умение произлиза от способността ни да се учим и да възприемаме нови неща, да придобиваме нови умения и да се социализираме на все по-високо ниво. Това наше умение и до ден днешен ни е изключително полезно в най-различни отношения.

Днес светът все повече се глобализира и става едно голямо глобално село, в което всички ние живеем много по-тясно свързани по между си, отколкото когато и да било в миналото.

Да поддържаме този прогрес би било невъзможно ако не можехме да разговаряме по между си на един език.

Днес английският е по-важен от когато и да било. Той успя да завладее света с това, че се говори в няколко от най-големите икономики в света, но също така и благодарение на шоубизнеса и изкуството.

Да не прескачаме и това, че английският е несравнимо по-лесен и гъвкав в сравнение с много други езици.

По-лесни начини за учене на английски език – възможно ли е наистина

Науката днес се опитва да открие пролуки в човешкия мозък и психика, които евентуално биха могли да се използват за по-бързото и ефикасно заучаване на чужди езици.

Естествено, предвид огромния интерес, тези проучвания основно са насочени към изучаването на английски език.

Едно такова постижение на науката се счита така наречения метод сугестопедия. Той обещава, че хората могат много бързо да научат езика до ниво, което нито един друг научен подход не обещава.

Този метод е сложно и, оказва се, изключително ефективно съчетание между отношение към изучаването на езика, начин на разпределяне на свободното време и времето за обучение, вярата в успеха и извличането на максимално удоволствие от работата и от постигнатите резултати.

По-високо ниво на ефективност в курсовете по английски

Методиката сугестопедия обещава, че ако човек подходи с подходящата нагласа и отношение, то резултатът със сигурност ще е много по-добър.

Подходящото отношение към обучението по английски език за деца според тази методика позволява човек да заучава материал, който надхвърля 5 до 10 пъти обема, който човек е в състояние да осмисли в нормални обстоятелства.

Докосване до вътрешния “Аз”

Според учените, методиката има още едно голямо предимство и това е, че се набляга на естествените интереси и насоченост на човека, като се насочва човека конкретно към даден негов интерес.

По този начин се поддържа пламъка и не се допуска човек да развие апатия към учебния материал.

Този начин на обучение дава възможност човек да се прояви като експерт в своята област и едновременно с това да натрупа голям обем знания в дадена област на английския език.

Най-важното в тази методика е, че подобно на източната философия се развива така нареченото несъпротивление.

Никой не е задължен да прави нищо – предлага се избор и човекът сам решава дали и колко да възприеме от предложения му учебен материал.