Издръжка на дете без брак – как и при какви условия се дължи

0
60
views

Издръжката на дете без брак е правна отговорност, която може да се наложи в определени ситуации, когато родителите на детето не са официално женени и не живеят заедно (повече можете да научите на SBKLaw.bg).

Издръжка на дете без брак: Равни ли са пред закона брачните и извънбрачните деца

Трябва да се знае, че пред закона всички деца са равни, независимо дали са родени по време на брак или без да има сключен такъв. За всяко дете се дължи издръжка, която е съобразена съответно с финансовите възможности на родителя.

Ако децата са родени извън брак, но не са припознати, тогава може да се наложи потвърждение на биологичното бащинство. Ако такова се установи, тогава отново стигаме до там, че детето има равни права с децата родени през брака и доброволно припознатите.

Как се процедира ако бащата отрича бащинството

В наши дни не е рядкост мъж да отрече бащинството на детето, особено ако двамата родители са поддържали неангажираща връзка и детето е било непланирано.

Ако се стигне до подобна ситуация и мъж отрича да е биологичен баща на едно дете, това може много лесно да се потвърди или изключи като вариант, тъй като медицината и науката са достатъчно напреднали.

Майката може да настоява и да изисква бащинството да се докаже чрез медицински тестове, като това може да се направи с висок процент сигурност, бързо и съвсем не скъпо.

Ако се получи потвърждение, че мъжът е биологичният родител на детето, тогава той е длъжен да поеме съответната отговорност за него, както би бил длъжен ако двамата с партньорката му имаха сключен брак.

Заявление за издръжка при дете без брак

Ако иска да получи издръжка за своето дете, което е родено извън брак, майката трябва да подаде пред официалните органи заявление за издръжка на детето, като такава се полага на равни начала с децата, които са родени по време на брака.

Съдът или съответната инстанция ще проучи финансовите възможности на родителя, който трябва да издържа детето. Това включва неговите доходи, разходи и други съответни фактори, включително и това дали издържа други деца.

Ако например бащата има и други деца, независимо дали родени в брак или извън брак, размерът на полагаемата издръжка може да е по-малък, отколкото би бил ако детето е само едно.

Причината е в това, че доходът на родителя, който в случая възлиза на определена сума, се разпределя между различен брой деца, като всички тези деца имат съответно и равни права.