Как да попълним платежно нареждане?

0
11476
views
Как да попълним платежно нареждане?

Оказва се, че има хора на които все още им е трудно (или се страхуват) да попълват банкови документи – в нашият случай платежно нареждане за кредите превод. ето защо реших да драсна няколко реда с цел да имат потребителите на Blogalziator информация по ръка. И най-вече – на съвсем разбираем и прост език, защото банковите служители си мислят и до ден днешен, че всеки клиент е длъжен да знае банковата терминология.

Какво е кредитен превод?

Казано простичко това е банков превод от Вашата банкова сметка в друга банкова сметка. Няма значение каква е втората банкова сметка – ваша или чужда, в същата банка или в друга. Факт е, че вие „нареждате“ на банката да изтегли от конкретно ваша банкова сметка сумата ХХХХ пари и да ги прехвърлят в друга банкова сметка. Затова се казва „кредитен превод“. В счетоводното записване кредит означава – когато взимаш от банковата сметка или каса за да похарчиш пари, а дебит – когато някой е решил да взема от неговата сметка или каса, и да ги даде на теб, т.е. да ги получиш. Т.е. – вие взимате ХХХХ пари от банковата сметка и затова се нарича кредитен превод.

Как се попълва платежно нареждане за кредитен превод?

На снимката по-долу съм обозначил всяко едно важно за вас място, което трябва или да попълните, или да проследите действията на банковият служител.
как да попълним платежно нареждане

1. Графа „До“ попълвате името на банката в която се намирате в момента т.е. името на банката, където е вашата банкова сметка от която ще превеждате парите;
2. Графа „Клон“ – попълвате града в който се намира банката в която сте в момента;
3. Графа „Дата на предоставяне“ – датата в момента на превеждане на парите от вашата банкова сметка;
4. Графа „Подпис“ – полагате вашият подпис, а ако сметката е на вашата фирма – полагате до подписа и печата на фирмата;
5. Графа „Платете на“ – попълвате името на лицето, на което ще изпратите по банков път пари, ако ще изпращате пари на фирма – попълнете името на фирмата;
6. Графа „IBAN на получателя“ – попълнете банковата сметка на получателя, който сте написали в предходната графа. Получателят трябва да ви е предоставил банковата си сметка;
7. Графа „BIC на банката на получателя“ – това е кода на банката. В България последните четири букви на кода на всяка една банка са XXXXBGSF – което означава – България, София
8. Графа „При банка“ – с думи пишете името на банката на получателя;
9. Графа „Вид валута“ – може да го оставите празно, ако не знаете обозначението на валутата. за български лев обозначението е BGN, за евро е EUR, за щатски долар е USD. Във всеки случай, банковият служител може да го попълни вместо вас;
10. Графа „Сума“ – попълвате точната сума, която трябва да преведете на получателя. Ако банката ви ще ви таксува за превода, не добавяйте таксата към сумата. Това са две различни плащания – първо вие превеждате точната сума на получателя с този документ, а банката издава втори документ, че ви е начислила такса за превода;
11. Графа „Основание за превод“ – пишете причината, поради която ще превеждате пари от вашата сметка в сметката на получателя. Може да е фактура, може да е захранване на сметка, може да е всичко. Просто го напишете – няма конкретно наименования за основание за превод;
12. Графа „Още пояснения“ – ако предходната графа не ви е достатъчна, или искате точно да конкретизирате много неща за превода – това е мястото. Съветвам ви да го използвате;
13. Графа „Наредител“ – това е вашето име, ако ще превеждате пари от личната ви сметка, или името на вашата фирма, ако ще превеждате пари от фирмена сметка;
14. Графа „IBAN на наредителя“ – пишете тази банкова сметка, от където ще се превежда сумата. ако вие ще превеждате сумата лично – личната ви сметка, ако фирмата ще превежда парите – фирмената сметка;
15. Графа „BIC на банката на наредителя“ – също като т.7, но този път пишете кода на вашата банка.
16. Графи в „Червено“ – това не се попълва от вас. Това се попълва от банковият служител, като информацията попълнена там е от изключителна важност за вас. С нея банковият служител гарантира, че е обработил платежното ви нареждане и е изпратил парите.

Съвети

1. Винаги пишете с главни букви – по лесно е за разчитане и възможността да станат грешки е по-малка;
2. Винаги проверявайте правилно ли са попълнени данните от вас;
3. Всяко едно платежно трябва да има подпис на банковият служител, номер на транзакцията и печат от банката;
4. Ако вашата банка ще ви таксува за превода – винаги си искайте и взимайте бележката, удостоверяваща таксата за този превод.