Какви са правомощията на Президента?

0
2350
views
Какви са правомощията на Президента?

Около изборите (Президентски 2016) се наслушахме на различни обещания от кандидат-президентите на Република България. Едните вдигаха заплати, другите разбиваха монополи, трети намираха работа за всички. Реално обаче, Президент на Република България има съвсем различни функции. Ето ги те, на разбираем език степенувани по важност.

Най-важните правомощия на Президентът

1. Президентът възлага на най-голямата парламентарно представена политическа група да състави правителство. Т.е. предоставя мандат
2. При отказ (връщане на мандат в рамките на 7-дневен срок), Президентът дава мандат на втората по големина парламентарно представена политическа група.
3. При отказ, Президентът възлага на някоя от следващите по големина парламентарно представени политически групи.
4. Ако по горните три точки нито една от парламентарно представени политически групи (мандат-носители) не състави правителство, Президентът назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насрочва нови избори.
5. Президентът е върховният главнокомандуващ на Българската армия. С тази своя функция, той може да назначава или да освобождава от длъжност висш команден състав, да свиква Консултативен съвет за национална сигурност и да обявява военна мобилизация (последното важи само при решение на Министерски съвет).
6. Президентът обявява положение на война.

Важни правомощия на Президента

1. Президентът насрочва парламентарни избори, местни избори и определя датата, ако има референдум. за да направи тези неща, трябва да има решение от народното събрание.
2. Когато законът го позволява, Президентът има право да подписва международни договори.
3. Всеки един закон, произлязъл от дейността на Народното събрание бива обнародван в държавен вестник. Това обнародване го прави Президентът. Президентът обаче има право да върне закона обратно в Парламента на Република България за ново обсъждане.
4. Президентът утвърждава промени на административно-териториалните граници.
5. Президентът освобождава и назначава ръководители на дипломатически представителства в чужбина, и приема акредитации от чужди представители в България.
6. Когато законът му позволява, може да назначи или освободи държавни служители.
7. Възстановява, дава или освобождава и лишава от българско гражданство.
8. Предоставя убежище или помилва.
9. Опрощава несъбираеми държавни вземания.

Представителни правомощия на Президентът

1. Отправя обръщения към народа и Народното събрание.
2. Награждава с ордени и медали.
3. Наименува обекти с държавно значение или населени места.
4. Информира Народното събрание по основни въпроси.
5. Издава укази.
6. Определя организация и ред на дейността на службите към Президентството и назначава персонал.

Това прави Президентът на Република България!