Обжалване пред ВАС – как да процедираме

0
1954
views
Обществени поръчки - обжалване пред ВАС и КЗК

Върховният административен съд се явява последната надежда за хиляди хора, независимо частни или юридически лица, които считат за несправедливо решението на някой районен административен съд. Именно това е и целта на обжалването пред ВАС – да провери в случай на нужда правилността на това решение и да действа според това на къде сочат доказателствата.

ВАС може да отменя и решения на Министерски съвет и подчинените институции в пирамидата, като по този начин се съблюдава за спазването на законите и на конституцията, а от там за спазването и на демократичните процеси в страната.

Кога се обжалва пред Върховния административен съд

За да се обжалва пред върховния административен съд, трябва да е имало дело в някой административен съд, резултатът на което да не е справедлив и законосъобразен спрямо конституцията. Можете също така да обжалвате решение на Министерски съвет или на някоя от подчинените институции в неговата структура, като за целта все пак е необходимо да се подготвите.

Важно е да предоставите доказателства, които да потвърждават истинноста и тежестта на вашите думи, защото само така ще можете да покажете, че твърденията ви са сериозни и единствено по този начин ще можете да разчитате на помощта на Върховния административен съд.

Ако тази толкова авторитетна институция достигне до извода, че вашата жалба е основателна и ако се докаже, че правото е на ваша страна, тогава можете да сте сигурни, че съдът ще има правото да отмени решението на който и да е административен съд в пределите на република България и да направи решението му нищожно.

Как се обжалва пред ВАС

Обикновено процедурата по обжалване във Върховния административен съд не е сложно. Това, което се изисква, е да се предостави пълна информация за това кои сте вие. Важно е да се определи дали сте физическо или юридическо лице, да се пояснят всички лични данни, адрес, телефон за контакти и имейл адрес за кореспонденция с вас в случай на нужда.

Във всеки отделен случай има правила, с които е редно да се съобразите. Така например, ако искате да обжалвате решение взето от някой административен съд с помощта на адвокат по обществени поръчки можете да подадете жалба в стриктно определен срок, който не бива да се прескача. Това са 14 дни или две седмици. Ако изпуснете този 14 дневен срок, тогава решението, на съответния административен съд влиза в сила и няма как да бъде оспорено.

Могат да се оспорват най-различни решения, актове и други. Така например, всяко решение на Министерски съвет или на подчинените му институции може да бъде обжалвано.