Счетоводни услуги – какво включват и имате ли нужда от такива

0
947
views
Регистрация на фирма по ДДС

Организацията на дейността на бизнеса, независимо дали става въпрос за малък бизнес, среден бизнес или голям бизнес, неминуемо изисква водене на определена документация и осчетоводяване на голяма част от процесите. Това е законово регламентирана дейност, а неспазването на нормативните регулации за счетоводството на предприятията може да доведе до много неблагоприятни последици, включително и санкции, налагани от държавни органи.

За да избегнете такъв развой, е добре да организирате своя бизнес с помощта на счетоводни специалисти, които освен да улеснят процесите могат да ви донесат и спестяване на средства.

Счетоводни услуги, свързани с търговското, финансовото и данъчното законодателство

Още преди самото създаването на вашия бизнес, може да се ползват от счетоводни услуги, които да улеснят процеса на регистриране на фирма. Основно предимство на този тип услуги е, че може да се ползвате от опита на експерти, специализирани в областта, което увеличава шанса за регистрирането на фирмата ви от първото подаване на документите в Търговския регистър (в най-общия случай) и съответно по-бързо извършване на регистрацията.

Искате бързо и лесно да регистрирате своята фирма? Може да се обърнете към специалистите на Acc-ConsultCo.com – предпочитана българска счетоводна къща с богат опит.

Що се отнася до финансовото и данъчното осчетоводяване на фирмата, счетоводните услуги обхващат воденето на отчетност за извършваните разходи и кумулираните приходи, както и съхранение на документацията, относима към тези процеси. Една от най-търсените услуги е именно в областта на данъчните регламентации относно дейността на търговците, а именно регистрацията по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Друга важна счетоводна услуга е свързана с подаването на отчетна документация в съответната институция. Тук се включват изготвянето и подаването на годишната данъчна декларация на физическо лице, декларациите на юридическите лица без дейност и годишният финансов отчет (ГФО) на фирмата.

Всички тези услуги на едно място, може да намерите на Acc-ConsultCo.com – сайтът на една от най-добрите счетоводни къщи в гр. София, която се занимава както с пълно счетоводно обслужване, така и с предоставяне на единични счетоводни услуги на достъпна цена.

Счетоводно обслужване в други области

Осчетоводяването в областта на трудовите и осигурителните правоотношения също е от съществена важност. То обхваща изчисляването на заплатите, проследяването на отпуските, заплащането на държавните удръжки от брутното възнаграждение, изплащането на осигуровки и всякакви други трудови и осигурителни въпроси.

Друга полезна счетоводна услуга е извършването на финансов одит на дейността на вашата фирма, който може да има съществен принос за овладяване на ситуацията във вашия бизнес и начертаване на нови цели пред него, които да водят към положителното му развитие.

Тези и още много други услуги в областта на счетоводното обслужване може да намерите на Acc-ConsultCo.com