Медия купуване – защо през агенция?

0
2555
views
медия купуване - защо през агенция

Медия купуване е тема, която ме вълнува от години и търпи непрекъснато своите „за“ и „против“ това, дали трябва да използваме медия шоп, или рекламна агенция, или да комуникираме директно с избраният от нас издател. Първо да обясним за непознатите какво представлява „медия купуване“?

Какво е медия купуване?

Това е когато един бизнес реши да се рекламира и е необходимо да избере къде точно да позиционира своето рекламно или ПР послание. Медия купуване е закупуването на една или повече рекламни площи в един, или повече комуникационни канали (радио, телевизия, външни конструкции, печат или Интернет).
Ето защо всички тези канали имат своите рекламни тарифи. Те предлагат както цена за една публикация или излъчване, така и цена за повече публикации, или излъчвания. Има разлика в ценообразуването, защото когато е една публикация, цената е 100% от официално обявената. Когато е направено медия планиране и са избрани повече от две публикации или излъчвания, офертата намалява пропорционално. Например:
– две публикации или излъчвания – 95% от официално обявената цена
– пет публикации или излъчвания – 90% от официално обявената цена и т.н.
Но нека се върнем на основната тема – разликата между медия купуване директно от издател или от медия шоп (рекламна агенция).

Медия купуване от издател

Основното предимство е, че ако работите с този издател от доста време има голяма вероятност да предложи цена за една или повече публикации (излъчвания), която не фигурира в официално обявената ценова оферта, например – на база дългогодишно сътрудничество получаваш 50% отстъпка.
Този вариант се прилага от издателите предимно към клиенти, които не могат да си позволят големи бюджети за реклама в техният канал. Предлага се и към клиенти, които имат някаква история с издателя (сега или преди време) и същият иска отново да ги привлече като клиент.
В общи линии, директното партньорство с издателят е препоръчителен за микро или малък бизнес. Там очакванията са малки, но поддържаш интерес към издателя, когато той предложи ниска цена.

Медия купуване чрез медия шоп (рекламна агенция)

Медия шоповете и агенциите са брокери. За да имат печалба, те са принудени да купуват големи обеми от рекламни площи. Те не са директният клиент, но са връзката с него.
Как става в следният пример:
– Списание „Х“ има тарифа, че една страница в списанието за едно издание струва 1 000 лв. Списанието е публикувал оферта, че ако клиент купи 12 страница за цялата календарна година, той ще получи отстъпка от 20%. Така, клиента няма да плати 12 000 лв., а ще заплати на списанието 9 600 лв. От друга страна, списанието няма да получи 12 000 лв, но ще си осигури един клиент за една година. Т.е. списанието разсъждава така – или взимаме 9 600 лв., или нищо, или 2 000 лв. (ако клиента реши само два месеца да рекламира).
Рекламна агенция У обаче отива в списанието и казва – ето ви 50 000 лв. за тази година. Каква отстъпка ще ми дадете? Естествено, списанието не дава 20% (като клиента), а дава 35% на рекламната агенция. Т.е. агенцията заплаща 32 500 лв. за нещо, което реално струва 50 000 лв.

Защо медия купуване през медия шоп (рекламна агенция)?

На база сметките по-горе, клиента има сметка да отиде при медия шоп (рекламна агенция), отколкото директно при издателя. Защо?
– При издателя за 12 месеца разбрахме, че ще трябва да плати 9 600 лв.
Да видим ситуацията в агенцията.
– Агенцията има отстъпка от 35%, докато клиента има отстъпка от 20%. За да привлече агенцията този клиент към нея, тя му обявява отстъпка от 25%. Така клиента няма да плати 9 600 лв., а ще заплати 9 000 лв., за едно и също нещо. Агенцията ще прибере разликата от 25% до 35% (10%), тъй като е сключил сделка с издателя за 35% отстъпка.
В тази конкретна сделка, ситуацията е следната:
– Клиента заплаща 9 000 лв. на рекламна агенция;
– Агенцията заплаща 7 800 лв. на издателя (35% от общата стойност по официална тарифа за една година т.е. 1 000 лв./м.)
Печалба за клиент: 600 лв. (не 9600лв.)
Печалба за агенция: 1 200 лв.
Сигурност за списанието: 32 500 лв., вече платени.

А казват, че размера няма значение.