Счетоводител – кога е точния момент да го наемем

0
1198
views
Счетоводство в София цени

Бизнесът става все по-динамичен, а собствениците и мениджърите на малки, средни и големи фирми са натоварени с все повече задачи. Всичко това, заедно с някои по-специфични законодателни промени, налага да поверим финансовата страна на специалист по счетоводни услуги, който да поеме тази нелека задача.

Кога да наемем счетоводител

В едни идеални обстоятелства, можем да наемем счетоводител, който да създаде фирмата ни, а след това да води счетоводните отчети през годината, опознавайки бизнеса ни и неговите особености.

За съжаление, това не винаги е възможно, защото много хора предпочитат да създадат своята фирма сами, а дори и след това предпочитат до колкото е възможно да разчитат на собствените си умения.

Това не само не е практично, но в резултат на някои законови промени за редица фирми вече е и невъзможно.

Така например, според най-новите промени в законодателството годишната данъчна декларация на фирмите със стопанска и нестопанска цел трябва да бъде попълнена и подадена от лицензиран счетоводител или счетоводно предприятие (кантора).

Ако фирмата не е регистрирана по ДДС, счетоводната документация през цялата година може да се води от собственика или управителя, но за годишното приключване, ако самия собственик или управител няма счетоводно образование, трябва да се наеме лицензирано лице на трудови или облигационни отношения.

Ако фирмата е регистрирана по ДДС, тогава положението е още по-сложно. Тогава тя трябва да има счетоводител на трудов договор или счетоводна кантора на разположение през цялата година. Причината се корени в задължителното подаване на месечните ДДС декларации, което се прави до 14-то (четиринадесето) число на следващия месец.

В кои ситуации e необходим счетоводител

Както вече споменахме, счетоводител ни е напълно необходим за годишното приключване за съответната година. Така към 31 март трябва да подадем данни кой е попълнил годишната ни данъчна декларация. Това се прави от управителя на съответното дружество.

Освен това, счетоводителят трябва да се разпише в годишните финансови отчети, което се прави преди 30-ти юни на същата година, в която е подадена годишната данъчна декларация.

Възможно ли е да потърсим нов счетоводител

Ако по една или друга причина искате да смените фирмата, която отговаря за счетоводното обслужване на вашето дружество, можете да направите това по всяко време от годината. Същото се отнася и за случаите, в които отговорното лице е ваш служител.

Много хора питат кой носи отговорност в подобни случаи, а отговорът е, че в такива ситуации отговорен за подадените данни е единствено управителят, а за истинността на данните – служителят или облигационното лице, което е приключило годината.

Не пропускайте да посетите счетоводна къща Contract.bg и да се информирате допълнително за най-добрите варианти за вас и вашия бизнес. Ние ще ви консултираме безплатно, защото за нас е важно да вземето обективно и информирано решение.