Серийно производство на механични детайли

0
1986
views
серийно производство на механични детайли

Без да милеят за старото време, а да се развиват днес и в бъдеще, една панагюрска фирма решава да стартира преди години серийно производство на механични детайли. Разбира се, има силната подкрепа на друга фирма, която 45 години доказва качеството и инженерната мисъл във военното дело. В България имаме опит във военната индустрия.

Оптомеханик ООД

Производствената база и централно управление на „Оптомеханик“ ООД се намира в Индустриален парк „Оптикоелектрон“ – гр. Панагюрище. Тази компания е част от организационната структура на Оптикоелектрон Груп АД. Основната й дейност е производство на механични детайли, фина механика и опто-механика, както за военни цели, така и за гражданската индустрия. И не само това – дружеството произвежда механични възли с различни параметри, както и детайли със сложна геометрична конфигурация и точност до 0,002 мм. Основните серийни продукти на Оптомеханик са: призматични корпусни и ротационни детайли; цилиндрични и конусни зъбни колела; зъбни рейки; гребени до модул 1,25 с дължина до 400мм; автоматни детайли; галванични и лако-бояджийски покрития; нестандартно оборудване; механични възли; инструментална екипировка.

Как Оптомеханик ООД постигат това серийно производство на механични детайли?

Необходими са три неща: строго профилиран човешки ресурс, машинно оборудване и пазар. Реално, позиционирането на Оптомеханик на две индустрии – военна и гражданска им осигурява третият нужен фактор за тяхното нормално функциониране. 45 годишните традиции на Оптикоелектрон Груп АД в сферата на военната промишленост им осигурява до някъде преквалифицирането на служители, или обучението на нови кадри, което е постигане на първият фактор.

Не знам обаче дали има в България друга подобна фирма по размер и мащаб, инвестирала в 15 броя CNC машини. Всяка една струва между 150 000 и 180 000 Евро, или казано общо – дружеството е инвестирало през последните години 2 475 000 Евро за оборудването на производствените помещения.

За да си представите, как едно дружеството с 15 CNC машини в момента е натоварил на 100% производствените си мощности – вижте параграфа по-долу за да разберете възможностите само на една.

Какво представлява CNC машината?

Това са т.нар. фрезови машини с ЦПУ (цифрово – програмно управление). Тези машини разполагат с по-различен компютър от останалите, тъй като им се налага да „четат“ характеристики и инструкции в G-код. Този G-Код подава команда на компютъра на CNC машината, а компютъра задвижва режещият инструмент. Т.е. реално G-кода е цифрово интерполиране на командите.

Характерното при CNC машите е, че те намаляват възможностите за грешка и дават допълнителни възможности на техните оператори. С всичко това се повишава качеството на произвежданите продукти и се откриват нови възможности за гъвкавост при избора на материал за конкретен продукт.

Казано с прости думи – няма механичен детайл, който една CNC машина да не може да направи. При нея изрязването на криви е толкова елементарно, колкото изрязването на една права линия.
серийно производство на механични детайли

Възможности

Възможностите на Оптомеханик са огромни. И като производствена база, и като човешки ресурс. Освен с CNC машини, Оптомеханик имат изградена автоматизира линия за покрития (виж снимката по-долу).
серийно производство на механични детайли
Едва ли ръководството на дружеството преди три години е предполагало, че през 2016 г. ще отказват поръчки, поради невъзможност за навременно изпълнение. Да, единствено времето е проблем в момента. А относно какво могат да правят – снимката по-долу показва един възел, толкова малък, че се наложи да бъде заснет в много близък план. Реално корпуса на продукта е около 5х5 см. Да не говорим за зъбните колела.
серийно производство на механични детайли