Регистриране на ЕООД и ООД онлайн

Общество - Как да...?
Процес по регстиране на дружество на таблет

Един от лесните начини да регистрирате фирма в България е да направите регистриране на ЕООД и ООД онлайн. Причините за това са следните: не губите излишно време да чакате по опашки и ви излиза по евтино.

Препоръчвам ви да не регистрирате фирма ЕТ, защото като ЕТ вие сте физическо лице с Булстат и отговаряте с вашите активи на физическо лице – автомобил, къща, апартамент, компютри, машини и прочие.

Когато регистрирате ЕООД и ООД самото наименование подсказва отговорността ви – дружество с ОГРАНИЧЕНА отговорност. Тук вие отговаряте с размера на капитала, който притежавате в една компания, а не с личните си вещи.

Разликата между ЕООД и ООД е в смисъла на самата абревиатура – Еднолично дружество с ограничена отговорност (един собственик или един притежател на дружественият капитал) и дружество с ограничена отговорност (повече от един съдружник и повече от един притежател на капитала).

Долу съм изброил подробни стъпки как да се направи регистриране на ЕООД и ООД онлайн.

Стъпка 1 – Електронен подпис

Най-важното нещо и първото, което да направите е да си закупите и активирате електронен подпис. Той трябва да е на вашето име като физическо лице, не на фирма.

Това е така, защото вие като физическо лице ще правите регистрацията на дружеството. Препоръчвам ви да закупите електронен подпис от един от следните търговци – StampIt или Infonotary.

Има и други разбира се, но аз предпочитам да се доверя на тези две фирми, тъй като съм ползвал услугите на две от тях и съм доволен. Аз ползвам StampIt – на флашка с вградена микро sim – удобна за носене и винаги мобилна.

След като сте закупили електронен подпис, преминавате на стъпка 2.

Стъпка 2 – Изберете име на фирмата

Тъй като ще правите регистриране на ЕООД и ООД онлайн, не е необходимо да се възползвате от услугата на Търговският регистър (http://www.brra.bg/) „Запазване на име“.

Съветвам ви когато влезете в страницата на търговският регистър да посетите меню „Справки“ и съответно „Права върху фирми“ и да напишете избраното от вас име.

Ако то не е запазено или не съществува като юридическо лице, ще излезе съобщение „Няма намерени резултати“, което е знак, че това име е свободно и може да го използвате.

Стъпка 3 – Подготвяне на документи за ЕООДПроцес по регистриране на ЕООД и ООД на лаптоп

В зависимост от това каква форма на регистрация ще изберете – ЕООД или ООД има разлика в документите. Тя не е съществена, но е факт.

Ако ще регистрирате ЕООД трябва да подготвите следните документи:

Учредителен акт на дружествотов него се вписва наименованието на фирмата, седалище, дейност на фирмата и собственик на капитала.

Решение на едноличният собственик на капиталав него вписвате абсолютно същата информация, както е в Учредителният акт, но в сбит вариант.

Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТРчрез нея декларирате истинността на заявените от вас обстоятелства.

Декларация по чл. 141, ам.8 от ТЗчрез нея декларирате, че не участвате или през последните две години не сте участвали в дружествата обявени в несъстоятелност, или в процес на несъстоятелност.

Също така и че, нямате наказателни постановления по създаване и съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Декларация по чл.142 от ТЗчрез нея декларирате, че не сте в несъстоятелност, не сте съден за банкрут и не сте лишен от правото да изпълнявате търговска дейност.

Образец от подписа – това е единственият документ, който трябва да бъде заверен нотариално и подписите се полагат пред нотариус. Нотариалната такса варира между 6 и 12 лв.

Стъпка 3.1 Подготвяне на документи за ООД

Ако ще регистрирате ООД, документите, които ще трябва да подготвите са следните:

Дружествен договорв него се вписва същата информация като в учредителният акт, но с разликата, че тук се вписват всички собственици на капитал.

Протокол от общото събрание на съдружниците чрез него декларирате решенията, взети за учредяване на дружеството.

Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТРчрез нея декларирате истинността на заявените от вас обстоятелства. Ако дружеството ще има един управител – попълва я само той; ако дружеството ще има повече от един управител – попълва се само от този, който ще бъде заявител на документите.

Декларация по чл. 141, ам.8 от ТЗчрез нея декларирате, че не участвате или през последните две години не сте участвали в дружествата обявени в несъстоятелност, или в процес на несъстоятелност.

Също така и ако нямате наказателни постановления по създаване и съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Ако дружеството има повече от един управител – попълва се от всички.

Декларация по чл.142 от ТЗчрез нея декларирате, че не сте в несъстоятелност, не сте съден за банкрут и не сте лишен от правото да изпълнявате търговска дейност. Ако дружеството има повече от един управител – попълва се от всички.

Образец от подписатова е единственият документ, който трябва да бъде заверен нотариално и подписите се полагат пред нотариус.

Ако дружеството има повече от един управител – за всеки управител се изготвя по един такъв образец, и се подписва пред нотариус от всеки един. Нотариалната такса варира между 6 и 12 лв.

Стъпка 4 – Откриване на набирателна (капиталова) сметка и плащане на държавна такса за регистриране на ЕООД и ООД онлайн

Освен всичките описани по-горе документ, при регистриране на ЕООД или ООД онлайн (и не само), трябва да направите още нещо – да откриете набирателна (капиталова сметка) и да внесете държавната такса за регистриране.

Набирателната сметка се казва капиталова това сметката по която ще внесете капитала на новото дружество, което сте определил в Учредителният акт или дружественият договор.

Таксата за регистриране на ЕООД и ООД онлайн е 55 лв. (ако регистрирате дружеството в Агенцията по вписвания на място, таксата е 110 лв.)

Важно преди регистриране на ЕООД и ООД

Абсолютно всички документи описани по-горе, трябва да бъдат подписани от вас и след това сканирани и във формат pdf с подписите.

Включително в този формат трябва да направите и платежните нареждания от банката за откриване на набирателна сметка и внесена държавна такса.

Когато изпълните всичко по-горе е време да започнете процеса по регистриране на ЕООД И ООД онлайн.

Стъпка 5 – регистриране на ЕООД и ООД онлайнПисане на данни в тетрадка за регистрация на фирма

Отворете сайта www.brra.bg и от менюто в дясно изберете „Електронни услуги“.

Изберете „А4 заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност“ и маркирайте под него „За първоначално вписване“.

Данни за заявителя

Тук попълвате вашите данни като физическо лице, такива, каквито фигурират в документите изготвени от вас, които най-накрая ще прикачите.

При ООД тук се попълват данните на този човек, който е определен да бъде заявител на документите и притежава електронен подпис.

След като попълните тази информация, натиснете бутона „Запиши и продължи“ и ще бъдете препратени на следващата стъпка „Основни обстоятелства 1“

Основни обстоятелства 1

В полето „Фирма“ попълвате наименованието на бъдещото дружество, но без правната му форма (без ЕООД или ООД). В полето за изписване на чужд език попълвате фирмата ви на латиница, но с правната форма – с Ltd.

По-долу попълвате „Адрес на седалище“ на фирмата, както е в учредителният акт или дружественият договор, и адрес за кореспонденция.

В „Предмет на дейност“ попълвате предмета на дейност точно по същият начин, записан в Учредителният акт или дружественият договор.

Полето „Основна дейност по КИД“ не е задължително и може да не го попълвате. След като сте готови, натиснете бутон „Запиши и продължи“ и системата ще ви препрати на към следващата стъпка.

Основни обстоятелства 2

В полето „Управител“ се въвежда името и данните на управителя на дружеството. При повече от един управител се избира коя от трите форми на управление ще е – заедно, поотделно или по друг начин.

Ако дружеството е учредено за неопределен срок, не попълвате клетките по-долу, ако е учреден за конкретен срок – попълвате крайният срок на дружеството.

Също така, ако дружеството е тип „Консорциум“ или „Холдинг“ то то е дружество със специални условия и трябва да попълните в клетка „Специални условия“ – какви са те.

Когато сте готови натиснете „Запиши и продължи“ и системата ще ви препрати на следващата стъпка.

Основни обстоятелства 3

Ако Вашата фирма е ЕООД трябва да попълните само точка 23 „Едноличен собственик на капитала.” – вписвате името, ЕГН-то на управителя и държавата. Ако фирмата е ООД попълвате само точка 19 „Съдружници”.

С бутона „Добави съдружник” можете да добавите още полета, в които да впишете всички съдружници. И при регистрация на ЕООД, и при ООД точки 24 и точка 27 не се попълват при първоначална регистрация, т.е. оставяте ги празни.

Можете да преминете на следваща стъпка със „Запиши и продължи” и системата ще ви препрати на „Капитал“.

Капитал

Вточка 31 въвеждате размера на общият капитал който сте определи за дружеството. В т.32 въвеждате реално внесеният капитал на дружеството съгласно платежното нареждане за откриване на набирателна сметка.Периферни устройства за компютър

В т.33 се попълва само ако имате не-парични вноски, част от капитала. Натискате „Запиши и продължи“ и системата ще ви прехвърли към „Приложения“.

Приложения

Това е мястото, където ще трябва да прикачите документите, които сте приготвили по-рано. Стъпките са следните:

Oтметнете клетка „Съгласие за получаване на отказ/указание по електронен път“ – Съгласен съм, и си въведете електронна поща. На нея, при отказ или указания за регистрация ще получите уведомление за това.

Kлетка „Адрес на територията на страната за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър“ натиснете „Извличане адрес на управление на търговеца“, ако съвпада с адреса по регистрация. Ако не – трябва да попълните по-долу адреса на управление.

В „Описание приложение“ е списък от падащо меню с документите за прикачване. Сега е момента да активирате електронният си подпис, защото всеки момент ще ви потрябва.

От списъка с падащо меню избирате конкретен документ и го прикачвате. Например: избирате Учредителен акт, изтегляте pdf файла на Учредителният акт от вашият компютър, отмятате „Оригинал“ и натискате прикачи.

Документа е прикачен и вие ще го видите това. Така повтаряте за всеки един документ по отделно същата процедура.

Ако нещо обърквате по прикачването, имате възможност да премахнете сбъркан прикачен документ и да повторите процедурата за него конкретно отново.

Има и няколко документа, които няма да намерите в списъка с падащото меню. Това са Решението на едноличния собственик на капитала, Декларацията по чл. 141, ал. 8 от ЗТР и Декларация по чл. 142 от ЗТР.

Затова, когато стигнете до тяхното прикачване, изберете от падащото меню опцията „Друг:”, след това в полето „Наименование” напишете собственоръчно името на документа, който прикачвате и прикачете документа по същата процедура, упомената по – горе.

Напомняме Ви, че ако Вашата фирма е ООД и има повече от един управител трябва нотариално завереното съгласие и образец от саморъчния подпис на управителя.

Декларацията по чл. 141, ал. 8 от ЗТР, Декларацията по чл. 142 от ЗТР и Документа за внесен капитал да прикачите за всеки един от управителите.

Когато сте готови и сте прикачили всички документи, натиснете „Запиши и продължи“ и системата ще ви препрати в секция „Преглед“.

„Преглед“ – цялата попълнена информация до момента + прикачените документи излиза точно тук. Проверете я и ако има грешно попълнена информация – имате възможност да я коригирате.Процес по регистриране на ЕООД и ООД на лаптоп с допълнителни записки на тефтер

Ако всичко е наред, натиснете „Подписване“ и реално ще се наложи да подпишете документите с електронният ви подпис, чрез избор на сертификат и парола за него.

Когато това го направите, автоматично ще бъдете препратени в нова страница в която ще получите входящ номер на заявката за регистрация. Този номер ще получите и на посоченият от вас e-mail.

Процедурата по регистриране на ЕООД и ООД онлайн, изглежда сложна, но реално може да я направите за два часа (да подготвите всички документи, да ги подпишете, сканирате, и въведете в системата).

По закон, до 24 часа след предоставяне на документите трябва да се случат едно от трите неща:

  • Регистриране на ЕООД и ООД е отказано;
  • Имате указания, които не сте изпълнили;
  • Дружеството ви е регистрирано.

Проверка за състоянието на регистрацията

Тъй като, уведомление по електронна поща ще получите само при отказ или указания за изпълнения, ето къде може да проверявате състоянието на вашата регистрация:

В сайта www.brra.bg от менюто в ляво натискате „Справки“. Намирате линка „По входящ номер на заявление“ и натискате. Попълвате необходимите анти-СПАМ символи и пишете входящият номер, който сте получили.

Ако все още нямате ЕИК номер, излиза надпис „Обработват се“. Ако ви излезе ЕИК номер – вече сте регистриран ЕООД или ООД и може да продължите напред.

Надявам се сме били достатъчно полезни и изчерпателни с нашата статия, в която се съдържа всичко свързано с процеса по регистриране на ЕООД и ООД.

Оценка: 4.82 / 5 (86 мнения)